Florence Nightingale

5.9.2016, 11:25

Narodila 12. mája 1820 vo Florencii a pochádzala z aristokratickej rodiny. ( 12. máj = Medzinárodný deň sestier, aj ošetrovateľstva )

Počas krymskej vojny sa v roku 1854 zúčastnila misie v Turecku v Scutari, kde ošetrovala a učila ženy, ako majú ošetrovať ranených.

Počas svojho pôsobenia na Kryme poukazovala na nepriaznivé prostredie, v ktorom sa mnohí vojaci nachádzali (nečistota, znečistená voda, nedostatok plachiet, prikrývok či riadu), preto ranení často trpeli nielen na následky zranení, ale aj nedostatočnej hygieny a znečisteného prostredia.

Nightingaleovú ťažilo okrem iného nečinnosť a nezáujem lekárov a dôstojníkov, ktorí neoceňovali jej aktivity. Na vizity chodila v noci, preto ju volali „dáma s lampou."


Celý život bojovala za zmeny


Jej teória zahrnuje 5 základných súčastí zdravého prostredia:

 • čistý vzduch - vetranie, kontinuálne udržiavanie teploty správnym vykurovaním, adekvátne uloženie pacienta v miestnosti
 • čistá voda, ( zdroj infekcií )
 • vyhovujúca kanalizácia, ( riziko epidémií )
 • čistota 
 • svetlo - priame , slnečné

 • negatívne pôsobenie hluku na chorého,
 • zloženie potravy a časový rozpis podávania stravy a pod. 
 • Florence doplnila svoju teóriu tzv. „manažmentom maličkostí," ktorý má chrániť pacienta pred telesným a duševným poškodením.
 • venovala sa problematike domáceho ošetrovateľstva a pôrodníctva. 
 • Definuje zdravie ako stav pohody a schopnosti využiť možnosti pacienta. 
 • Uvádza, že zdravie sa má udržiavať prostredníctvom prevencie ochorení a kontroly prostredia. 
 • kládla dôraz na vzdelávanie sestier aby získali vedomosti, zručnosti, porozumenie,
 • Sestra by podľa nej mala byť nositeľkou morálky 
 • Poukázala na dôležitosti čistého oblečenia a správneho stravovania. 
 • Zaviedla knižnice, učebne pre intelektuálnu stimuláciu a zábavu pacientov.Jej práca a starostlivosť vyvolala celosvetovú reformu zdravotnej starostlivosti,
 • Pre chýbajúcu hygienu pacientov trápili nielen zranenia, ale aj týfus, chorela a hnačky. 
 • Navrhla výťah, ktorým dopravovali jedlo na určené poschodie, 
 • sama vymyslela signalizačné zariadenie od lôžka pacienta, 
 • vďaka nej bola teplá voda dostupná v celej nemocnici. 
 • Odhalila, že viac vojakov umiera z nedostatočnej starostlivosti, než v boji..
 • Za pol roka sa vďaka Nightingaleovej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo 60% na 2%
 • vybudovala systém starostlivosti vo vojenských nemocniciach 
 • Jej pravidlom bolo jednotlivé choroby separovať, 
 • vytvárala pavilóny pre pacientov s rovnakými diagnózami,
 • Bola prvá, ktorá oddelila v nemocniciach pacientov podľa jednotlivých diagnóz, 
 • Oddelila fyzicky chorých od psychiatrických pacientov. v roku 1853, bola predstavenou Ústavu pre starostlivosť o choré šľachtičné v Londýne.
 • V roku 1860 otvorila školu pre ošetrovateľky.
 • Bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny v roku 1869.