Súťaž Florence roka pozná finálovú dvadsiatku budúcich sestier

18.10.2018, 14:25

Prihlásilo sa ich vyše 180, no do finále mohla postúpiť len najlepšia dvadsiatka. Súťaž Florence roka pre študentky a študentov tretích ročníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra už pozná svojich finalistov. Súťažiť medzi sebou budú nasledujúci víkend od 26. do 28. októbra v Nemocnici Svet zdravia Spišská Nová Ves.

Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje poznatky a zmerať sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Zároveň má jej účastníkom rozšíriť vedomosti o moderných ošetrovateľských trendoch, systéme zdravotného poistenia, ako aj o iných potrebných nemedicínskych témach.

184 zaregistrovaných študentov

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia na www.florenceroka.sk, kde sa tento rok prihlásilo 184 uchádzačov. Súťaž sa čoraz viac dostáva do povedomia študentov a každý rok má počet zaregistrovaných stúpajúcu tendenciu. Vlani ich bolo 163, v roku 2016 zase 86.

V druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie/kazuistiky formou online kvízu. Tento rok vyplnili 143 testov. Na základe výsledkov bola následne vybratá najlepšia dvadsiatka finalistov, ktorí sa zúčastnia trojdňového sústredenia plného workshopov pod vedením skúsených odborníkov a záverečnej súťaže v spišskonovoveskej nemocnici.

Z dvadsiatky finalistov je najviac - piati - z Prešovskej univerzity, štyria z Trnavskej univerzity a traja zo Strednej zdravotníckej univerzity v Bratislave (Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica). Po jednom finalistovi je zastúpená Katolícka univerzita v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave, na Kukučínovej v Košiciach, v Trnave a Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Finalisti dostanú pracovné miesto

Hlavnou cenou pre celkového víťaza súťaže Florence roka 2018 je finančná odmena vo výške 3000 eur netto. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500 eur netto a pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, zase odmena vo výške 300 eur netto.

Všetkým dvadsiatim finalistom bude zároveň ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií. Prví traja výhercovia si môžu zvoliť pracovné miesto na oddelení podľa vlastného výberu.

Prečo Florence roka?

Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820 - 1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Za krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala podmienky, v ktorých sa vojaci nachádzali, stretla sa však len s nezáujmom a s nečinnosťou lekárov a dôstojníkov. Na vizity chodila radšej v noci, preto ju volali „dáma s lampou". Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: čistý vzduch (vetranie, udržiavanie teploty, uloženie pacienta v miestnosti), čistá voda (zdroj infekcií), kanalizácia (riziko epidémií), čistota a svetlo (priame, slnečné). Jej teória tzv. manažmentu maličkostí sa týkala aj hluku, zloženia stravy a jej podávania. Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo šesťdesiat na dve percentá. V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny.

Súťaž je určená študentom tretích ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a stredných zdravotníckych škôl vo vyššom odbornom vzdelaní v Slovenskej republike. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Svet zdravia v spolupráci s partnermi súťaže - sieťou polikliník ProCare a zdravotnou poisťovňou Dôvera. Odborným garantom je Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnym partnermi sú odborný týždenník Zdravotnícke noviny a dvojmesačník Sestra. Viac na www.florenceroka.sk.