Florence roka sa stala Katarína Koristeková z Ružomberka

30.10.2017, 09:29

Budúce sestry by uvítali počas štúdia väčší dôraz na tímovú spoluprácu a komunikáciu.

Víťazkou druhého ročníka súťaže Florence roka 2017 sa stala dvadsaťdva ročná Katarína Koristeková z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Sieť nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare spoločne s partnermi septembri vyhlásila odbornú súťaž pre študentov 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na Slovensku. Budúcim sestrám poskytla príležitosť preveriť si a zmerať sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Počas víkendového finále na pôde vranovskej nemocnice 20 finalistom rozšírila poznatky aj o moderné ošetrovateľské trendy, systém zdravotného poistenia alebo komunikačné zručnosti vo vypätých situáciách s pacientom a s príbuznými. Súťažiaci mali súčasne možnosť prakticky si vyskúšať zvládnutie asistencie pri náhlom pôrode na verejnosti, zhotovenie EKG záznamu alebo sterilizáciu pracovného prostredia pred operačným výkonom v podmienkach reálnej nemocnice. Víťaz získal finančnú výhru v hodnote 3 000 eur. Všetkým finalistom bolo zároveň ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia a v poliklinike ProCare podľa vlastného výberu.

Katarína Koristeková z Ružomberka je Florence roka 2017.jpg

„Druhý ročník súťaže potvrdil, že študenti v odbore ošetrovateľstva si zaslúžia svoju odbornú súťaž. Svedčí o tom aj dvojnásobný počet prihlásených oproti minulému roku. Víkendové finále ukázalo, že budúce sestry by privítali viac praktických skúseností už počas svojho štúdia. Rovnako by privítali väčší dôraz na komunikáciu a tímovú spoluprácu. Je pravdepodobné, že práve pozícia sestry bude musieť prejsť úpravou kompetencií, na čo by malo následne zareagovať aj naše školstvo. Dúfam, že sa nám podarilo svojou časťou prispieť k zvýšeniu atraktivity slovenských nemocníc, aby budúci absolventi zdravotníckych škôl ostávali vo väčšej miere pracovať a ďalej sa profesionálne rozvíjať v slovenskom zdravotníctve. To mladú krv potrebuje ako soľ," zdôraznil Marek Duban, generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia.

TOP 20 finalistiek 2. ročníka Florence roka.jpg

Na prvom mieste sa umiestnila Katarína Koristeková (Ružomberok), 22-ročná študentka 3. ročníka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Získala hlavnú finančnú výhru v hodnote 3 000 €. Na druhom mieste sa umiestnila Gabriela Vargová (Banská Bystrica), študentka 3. ročníka Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Tretie miesto obsadila Silvia Mrmusová (Trnava), študentka 3. ročníka Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Florence roka 2017-traja vitazi.jpg

V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera vyhrala Katarína Koristeková (Ružomberok), 22-ročná študentka 3. ročníka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Získala finančnú výhru v hodnote 1 000 eur.

„Mám veľkú radosť z víťazstva a aj v mene Katolíckej univerzity v Ružomberku sa teším, že budem takto šíriť dobré meno mojej škole. Vo Vranove sme prežili perfektný víkend, počas ktorého sme získali množstvo nových skúseností a poznatkov. Víťazstvo v tejto súťaži ma potešilo, ešte stále sa z toho neviem spamätať. Povolanie sestry považujem za zmysluplné, páči sa mi na ňom intenzívny kontakt s pacientom a okamžitá spätná väzba. Rada by som sa stala sestrou v odbore interná medicína, možno pediatria alebo neurológia. Ešte celkom presne neviem. Ale chcem sa určite venovať tomuto krásnemu povolaniu naplno," povedala Katarína Koristeková, víťazka druhého ročníka súťaže o najlepšiu budúcu sestru - Florence roka 2017.

Finálové ošetrovateľské workshopy:

 • Pôrodná asistencia pri fyziologickom pôrode v priestoroch mimo zdravotníckeho zariadenia (zvládnutie stresovej situácie a materiálne zabezpečenie v provizóriu, základné ošetrenie novorodenca a príprava rodičky na transport, odovzdanie informácií): Víťazka: Andrea Vonderčíková, Fakulta zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita Banská Bystrica.
 • zhotovenie EKG záznamu a posúdenie patologického nálezu: Víťazka: Barbora Hladová, Fakulta zdravotníckych odborov, Prešovská univerzita v Prešove
 • príprava transfúzie krvi: Víťazka: Alica Radimáková, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
 • ošetrenie dekubitov (praktický tréning na kurčatách): Víťazka: Katarína Koristeková, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Teoretická príprava na praktickú asistenciu pri vedení pôrodu.jpg

Tímová spolupráca pre vedení nečakaného pôrodu v reštaurácii.jpg

Finalistka súťaže Florence roka pri ošetrovaní dekubitov.jpg

Finálové nemedicínske workshopy:

 • Ako zdravotné poisťovne platia nemocnice: Víťazka: Katarína Koristeková, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku
 • orientácia na pacienta - princípy ošetrovateľstva nemocnice novej generácie Michalovce: Víťazka: Silvia Mrmusová, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
 • komunikácia s pacientom a s jeho rodinou: zvíťazil tím v zložení: Silvia Mrmusová, Trnavská univerzita v Trnave, Barbora Hladová, Prešovská univerzita v Prešove, Rebeka Fabianová, Univerzita Komenského v Bratislave, Nikol Hošková, Trnavská univerzita v Trnave, Gabriela Vargová, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • hygiena rúk - prevencia nozokomiálnych infekcií: Víťazka: Katarína Koristeková, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku.

Priebeh súťaže Florence roka 2017:

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.florenceroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Florence roka 2017.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Odborným garantom je Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnym partnermi sú odborný týždenník Zdravotnícke noviny a dvojmesačník Sestra.

Súťaž je určená študentom 3. ročníka fakúlt ošetrovateľstva a stredných zdravotníckych škôl vo vyššom odbornom vzdelaní v Slovenskej republike. Viac informácií je možné nájsť
na www.florenceroka.sk.

Harmonogram súťaže:

 • vyhlásenie súťaže 20. septembra 2017 - celkovo 162 registrovaných študentov
 • vypracovanie online teoretického kvízu
 • súťažné finálové sústredenie pre 20 súťažiacich s vyhlásením víťazov od 27. do 29. októbra 2017 vo Vranove nad Topľou.

Hlavnou cenou pre celkového víťaza súťaže Florence roka 2017 je finančná odmena vo výške 3 000 eur. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena  vo výške 500 eur a pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300 eur. Všetkým dvadsiatim finalistom bolo ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.

Prečo Florence roka?

Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820 - 1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Za krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala podmienky, v ktorých sa vojaci nachádzali, stretla sa však len s nezáujmom a s nečinnosťou lekárov a dôstojníkov. Na vizity chodila radšej v noci, preto ju volali „dáma s lampou". Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: čistý vzduch (vetranie, udržiavanie teploty, uloženie pacienta v miestnosti), čistá voda (zdroj infekcií), kanalizácia (riziko epidémií), čistota a svetlo (priame, slnečné). Jej teória tzv. manažmentu maličkostí sa týkala aj hluku, zloženia stravy a jej podávania. Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo šesťdesiat na dve percentá. V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny.

Praktický workshop zameraný na EKG vyšetrenie pacienta.jpg

EKG v praxi budúcej sestry.jpg

Finalistky na hematologicko-transfúziologickom oddelení pri príprave tranfúzie na podanie pacientovi.jpg