Florence roka sa stala Nikola Tomanová z Trenčína

23.10.2016, 08:23

Budúce sestry by uvítali počas štúdia väčší dôraz na tímovú spoluprácu a komunikáciu

Trebišov 23. októbra 2016

Víťazom prvého ročníka súťaže Florence roka 2016 sa stala dvadsaťtri ročná Nikola Tomanová z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka.  Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi septembri vyhlásila odbornú súťaž pre študentov 3. ročníkov denného štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na Slovensku. Budúcim sestrám poskytla príležitosť preveriť si a zmerať sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Počas víkendového finále na pôde trebišovskej nemocnice 20 finalistom rozšírila poznatky aj o moderné ošetrovateľské trendy, systém zdravotného poistenia alebo komunikačné zručnosti vo vypätých situáciách s pacientom a s príbuznými. Súťažiaci mali súčasne možnosť  prakticky si vyskúšať zvládnutie asistencie pri náhlom pôrode na verejnosti, zhotovenie EKG záznamu alebo sterilizáciu pracovného prostredia pred operačným výkonom v podmienkach reálnej nemocnice. Víťaz získal finančnú výhru v hodnote 3 000 eur. Všetkým finalistom bolo zároveň ponúknuté garantované pracovné miesto v nemocnici siete Svet zdravia a na oddelení podľa vlastného výberu.

2016-10-22-Florence roka-20 finalistov (1 of 1).jpg

„Verím, že už prvý ročník tejto súťaže dokázal, že aj študenti v odbore ošetrovateľstva si zaslúžia svoju odbornú súťaž. Víkendové finále ukázalo, že budúce sestry by privítali viac praktických skúseností už počas svojho štúdia. Rovnako by privítali väčší dôraz na komunikáciu a tímovú spoluprácu. Je pravdepodobné, že práve pozícia sestry bude musieť prejsť úpravou kompetencií, na čo by malo následne zareagovať aj naše školstvo. Dúfam, že sa nám podarilo svojou časťou prispieť k zvýšeniu atraktivity slovenských nemocníc,aby budúci absolventi zdravotníckych škôl ostávali vo väčšej miere pracovať a ďalej sa profesionálne rozvíjať v slovenskom zdravotníctve. To mladú krv potrebuje ako soľ,“ zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia.

Florence roka 2016-vitazi.jpg

Na prvom mieste sa umiestnila Nikola Tomanová (Trenčín), 23 ročná študentka 3. ročníka Fakulty zdravotníctva na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Získala hlavnú finančnú výhru v hodnote 3 000 €. Na druhom mieste sa umiestnila Dominika Švantnerová (Brezno), 22 ročná študentka 3. ročníka Fakulty zdravotníctva na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Tretie miesto obsadil Andrej Zachar (Banská Bystrica), 21 ročný študent 3. ročníka Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, pobočka v Banskej Bystrici.

V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera vyhrala Dominika Švantnerová z 3. ročníka na Fakulte zdravotníctva na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Získala finančnú výhru v hodnote 1 000 eur.

Florence roka 2016-Nikola Tomanová.jpg

„V Trebišove sme práve prežili neuveriteľný víkend, počas ktorého sme získali množstvo nových skúseností a poznatkov. Víťazstvo v tejto súťaži ma nesmierne potešilo. Povolanie sestry patrí medzi to najkrajšie na svete. Rada by som sa stala sestrou v odbore anestéziológia a intenzívnej medicíny. Verím, že budem mať možnosť pomáhať a starať sa o veľké množstvo pacientov na Slovensku,“ povedala Nikola Tomanová, víťazka prvého ročníka súťaže o najlepšiu budúcu sestru – Florence roka 2016.
 

Finálové medicínske workshopy:

  • Pôrodná asistencia pri fyziologickom pôrode v priestoroch mimo zdravotníckeho zariadenia (zvládnutie stresovej situácie a materiálne zabezpečenie v provizóriu, základné ošetrenie novorodenca a príprava rodičky na transport, odovzdanie informácií);
  • zhotovenie EKG záznamu a posúdenie patologického nálezu;
  • nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie;
  • príprava sterilného chirurgického stolíka na extrakciu stehov (dezinfekcia rúk a ich kontrola pod UV lampou).

Porod na verejnosti2.jpg

Porod na verejnosti.jpg

Finálové nemedicínske workshopy:

  • Ako zdravotné poisťovne platia nemocnice;
  • finančné zdravie nemocnice;
  • sestra novej generácie (dôraz na komunikáciu s pacientom).

Priprava chirurgikeho pracoviska.jpg

Priebeh súťaže Florence roka 2016:

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na www.florenceroka.sk. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií/kazuistík formou online kvízu. Posledným, tretím modulom je zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením, ktoré pozostáva zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Florence roka 2016.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet zdravia, a. s., v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a. s. Odborným garantom je Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Mediálnym partnermi sú odborný týždenník Zdravotnícke noviny a dvojmesačník Sestra.

Súťaž je určená študentom 3. ročníka fakúlt ošetrovateľstva a stredných zdravotníckych škôl vo vyššom odbornom vzdelaní v Slovenskej republike. Viac informácií je možné nájsť
na www.florenceroka.sk.

Resuscitacia.jpg

Harmonogram súťaže:

  • vyhlásenie súťaže 2. septembra 2016 – celkovo 87 registrovaných študentov
  • vypracovanie online teoretického kvízu
  • súťažné finálové sústredenie pre 20 súťažiacich s vyhlásením víťazov od 21. do 23. októbra 2016 v Trebišove (Medzi 20 súťažiacimi je 18 dievčat a 2 chlapci).

Hlavnou cenou pre celkového víťaza súťaže Florence roka 2016 je finančná odmena vo výške 3 000 eur. Pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 2. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 500 eur a pre študenta, ktorý v súťaži obsadí 3. miesto, je pripravená finančná odmena vo výške 300 eur. Hlavný partner súťaže, zdravotná poisťovňa Dôvera, odmenila najlepšieho finalistu v písomnom teste o systéme zdravotného poistenia na Slovensku cenou v hodnote 1000 eur. Všetkým dvadsiatim finalistom bolo ponúknuté garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia a tiež zaujímavé ceny podľa jednotlivých finálových kategórií.

Prečo Florence roka?

Súťaž nesie meno Florence Nightingale (1820 – 1910), zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Za krymskej vojny v roku 1854 v Turecku ošetrovala ranených. Kritizovala podmienky, v ktorých sa vojaci nachádzali, stretla sa však len s nezáujmom a s nečinnosťou lekárov a dôstojníkov. Na vizity chodila radšej v noci, preto ju volali „dáma s lampou“. Vytvorila zásady zdravého prostredia v ošetrovni: čistý vzduch (vetranie, udržiavanie teploty, uloženie pacienta v miestnosti), čistá voda (zdroj infekcií), kanalizácia (riziko epidémií), čistota a svetlo (priame, slnečné). Jej teória tzv. manažmentu maličkostí sa týkala aj hluku, zloženia stravy a jej podávania. Za pol roka sa vďaka jej opatreniam znížila úmrtnosť vojakov zo šesťdesiat na dve percentá. V roku 1860 založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete a v roku 1869 bola spoluzakladateľkou prvej dievčenskej vysokej školy medicíny.