Finálová dvadsiatka súťažiacich

7.10.2016, 10:10

Bratislava 7. októbra 2016

Budúci študenti 3. ročníkov, ktorí študujú v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra na Slovensku si mohli zmerať svoje sily v teoretickej časti súťaže Florence roka 2016. Tu sú výsledky.

Študenti mali v teoretickej časti odpovedať na  rôzne kvízové otázky  z ošetrovateľstva v časovom rozsahu jednej hodiny,  pričom súčasťou testu bola aj náhodne vybraná kazuistika  a k nej prislúchajúce otázky.

Do súťaže sa zapojilo celkovo 86 súťažiacich a my sme radi, že môžeme zablahoželať najlepším dvadsiatim študentom, ktorí  získali viac ako 80 bodov a prebojovali sa tak do druhého kola boja o titul Florence roka 2016.


A tu je zoznam TOP 20 najlepších študentov v teoretickej časti súťaže Florence roka 2016:Meno Priezvisko Okres Počet bodov Škola
1. Zuzana Baňasová Košice I-IV 102 Univerzita Komenského  v Bratislave  - Jesseniová lekárska fakulta ,  Martin
2. Nikola Tomanová Trenčín 97 Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta zdravotníctva
3. Mária Hudáčková Kežmarok 94 Katolícka univerzita v Ružomberku  - Fakulta zdravotníctva
4. Andrea Dancáková Prešov 94 Prešovská univerzita v Prešove  - Fakulta zdravotníckych odborov
5. Andrej Zachar Banská Bystrica 94 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  - Fakulta zdravotníctva ,BB
6. Kristína Ramšáková Čadca 94 Stredná zdravotnícka škola - Žilina
7. Miroslava Zmrhalová Žilina 92 Univerzita Komenského  v Bratislave  - Jesseniová lekárska fakulta ,  Martin
8. Mária Lipovská Bratislava I-V  91 Stredná zdravotnícka škola - Bratislava
9. Veronika  Poliaková Kysucké Nové Mesto 91 Stredná zdravotnícka škola - Žilina
10. Alžbeta Butkayová Košice I-IV 90 Prešovská univerzita v Prešove  - Fakulta zdravotníckych odborov
11. Ľubica Vargaová Dunajská Streda 89 Stredná zdravotnícka škola - Trnava
12. Peter Ballek Dolný Kubín 89 Trnavská univerzita v Trnave  - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
13. Katarína Spírová Trnava 89 Trnavská univerzita v Trnave  - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
14. Anna Lukáčiková Bardejov 89 Univerzita Komenského  v Bratislave  - Jesseniová lekárska fakulta ,  Martin
15. Dominika Šimončičová Bratislava I-V  88 Stredná zdravotnícka škola - Bratislava
16. Nikol Juríčková Bratislava I-V  88 Stredná zdravotnícka škola - Bratislava
17. Dominika Švantnerová Brezno 86 Katolícka univerzita v Ružomberku  - Fakulta zdravotníctva
18. Eva  Štefaňáková Levoča 86 Trnavská univerzita v Trnave  - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
19. Zdenka  Palúchová Ružomberok 81 Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Fakulta zdravotníctva
20. Lucia  Vašarheliová Michalovce 81 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Gratulujeme.